“Guerrilla Marketing” qeyri-ənənəvi üsullarla gözlənilməz yerdə qəfil zamanda keçirilən reklam kampaniyasıdır. Rahat anlaşılsın deyə, “Guerrilla Marketing” sözünü “Partizan Fəaliyyəti” ilə əvəzləyək. Partizan fəaliyyətinin üstün cəhətlərindən biri klassik metodlardan fərqli olaraq, müştəridə daha qalıcı təsir bağışlaması və az büdcə ilə böyük kütləyə xitab edə bilməsidir. Digər fərqləndirici xüsusiyyəti isə bazarda rəqiblərə kiçik hücumlar etməklə, onları zəiflətməkdir. […]

Sample Text

Carousel Images: No images upload

Sample Text

Sample Text

Sample Text

Sample Text

Sample Text

Sample Text

Sample Text