Təməl  motivlər

Hər insan doğuşdan bəzi motivlər  tərəfindən hərəkət etdirilir.Bu həyatda qalma,güvənli bir ortamda yaşamaq,çevrəsindəki insanlara sevgi və hörmətə bağlı  əlaqələr qurmaq.

Bu təməl ehtiyaclardan birinin təhlükəyə girməsi yaxşı senari əmələ gətirir.

Əsas insan ehtiyacıları (maslow)

1.Fiziki ehtiyaclar – Yemək ,su ,cinsi.

2.Güvənlik eh.- təhlükəli olmayan,stabil yerdə olmaq

3.Sevgi və aid olma eh.- Qarşılıqlı sevgi alışverişi və bir qrupa aid olmaq

4.Hörmət ehtiyacı – Başqalarının nəzərində hörmətli olmaq

Maslovun bu pramidasina əksiklik ehtiyacları deyilir.Çünki orqanizm bu ehtiyaclardan biri əksik olsa hərəkətə keçər.Bu ehtiyaclar ödənildikdən sonra meta ehtiyaclar ortaya çıxar.

5.Biliklənmə ehtiyacı – savadlanmaq informasiya əldə etmək

6.Estetik ehtiyacı – Yaxşılıq,gözəlli,gerçək ,həqiqət,ədalət.

7.Özünü təsdiq  ehtiyacı- Bütün potansialı istifadə etmək ,yaradıcılıq.

Ehtiyac- qəhrəmanın fərqində olmadığı amildir.Yalançı yalançı filmində  Fletcherin (jim carrey) istəyi məhkəməni  eyni zamanda yoldaşını və uşağını qazanmaqdırsa ehtiyacı olan şey dürüst olmağı öyrənməkdir.

Filmlərə dərinlik qatan şey qəhrəmanın daxili ehtiyaclarının yavaş yavaş fərqinə varmaqlarıdır baxmayaraq ki filmin əvvəlində buna qarşıdırlar.