Dek
Kreativ

Fors Media – mədəniyyət və incəsənət vasitəsilə gender bərabərliyinin təbliği, qadınların cəmiyyətdə rolunun möhkəmləndirilməsi, onlara səlahiyyət verilməsi, ümumi dünyagörüşünün artırılması, tabu halını almış və adı çəkilməyən mövzulara toxunmaqla məqalə, audiovizual məhsullar və tədbirlər vasitəsilə maarifləndirməyi qarşısına məqsəd qoyan platformadır.
Fors Media-nın əsas dəyərləri: inklüzivlik, hər növ yaradıcılığa dəstək və Azərbaycan dilində ensiklopedik xarakterli yerli jurnal olmasıdır.

Ətraflı :https://fors.media/

Özü gedən Velosiped

Oxşar Yazılar

Apr 20th, 2020

Loğan & Tamella

Apr 9th, 2020

Slug Juice

Apr 8th, 2020

Ajur