TVC PRODUCTION

CAST

REJİSSOR/SENARİ

İlkin Yusif

OPERATOR

Məmməd Əliyev

Operator köməkçisi

Laçın Ağasiyev

Video montaj

Nurlan Adna

Səs montajı

Azad Vəliyev

QRİM

Samirə Həsənova

TƏRCÜMƏÇİLƏR

Fars dili: Nigar Ağayeva

Ərəb dili: Aynur Məmmədov

Subtitr: Mircəlal Seyidov

REDAKTOR

Elsevər Ağayev