Sosial çarx

Səmazən

  • HEKAYƏ

#gücümüzbərabərdir sosial kampaniyası. Cəmiyyətdə insanların laqeydlikləri ucbatından baş verən hadisələr canlandırılıb.

REJİSSOR / SENARI

İlkin Yusif

REJİSSOR KÖMƏKÇİSİ

Tati Səttar

İŞIQÇI

Sabit

İCRAÇI PRODÜSER

Fəxri

SƏSLƏNDİRMƏ

Vəfa Kahraman

CAST

Dilbər Məmmədova

Çinarə İsmayılova

Reyhan Bayramova

Vəfa Kahraman

Dilrubə Quluzadə