Çəkiliş komandası (minimum)

 1. Rejissor və köməkçisi
 2. Operator və köməkçisi
 3. Səs rejissoru və köməkçisi
 4. İşıqçı və köməkçisi
 5. Qrim və saç ustası
 6. Storyboard, səhnə və geyim rəssamı
 7. İcraçı prodüser
 8. Texniki işçilər
 9. Səhnə arxası çəkiliş komandası
 10. Aktyorlar
 11. Video montajçı
 12. Səs dizayneri
 13. Dizayner (motion)

 

 

Çəkiliş prosesi (minimum)

ÖN HAZIRLIQ (Pre- production)

 1. Senari
 2. Storyboard hazırlanması (təsvir eskizi )
 3. Kastinq
 4. Məkan axtarışı və məkana baxış
 5. Səhnə dekorasiyasının qurulması, rekvizitlərin tapılması.
 6. Geyim və aksesuarların tapılması
 7. Məşq prosesi
 8. Çəkiliş planın qurulması

 

ÇƏKİLİŞ (Production)

 1. Aktyorun qrim, saç geyiminin hazır vəziyyətə gəlməsi
 2. İşıq, səs , kamera və digər çəkiliş texnikalarının hazır vəziyyətə gəlməsi
 3. Çəkiliş

 

İSTEHSAL (Production)

 1. Video montaj (lazım olarsa səsləndirmə)
 2. Rəng  və səs korreksiyası
 3. Musiqi hazırlanması (bəstə)
 4. Yekun videonun istehsalı

.

REJİSSOR / SENARİST – Sifariş zamanı senariləri özüm yazmağa üstünlük verirəm. Senariləri script formasına uyğun yazıram. Əgər hazır ideya və təqribi senari varsa onu çəkilişə uyğunlaşdırıram.(rejissor senarisi adlanır)
Rejissorun senari əsasında vizual təsvirləri fikirləşib rəssamla birlikdə storyboard hazırlayır. Çəkilişə uyğun məkanları tapıb operator və rəssamla birlikdə məkana baxış keçirir. Çəkilişə uyğun kastinq edib uyğun aktyorları tapıb məşq edir. Geyimlər və səhnə dekorlarını rəssamla dəqiqləşdir. Çəkiliş üçün lazım olan texnika operatorla birlikdə təyin edilir və çəkiliş planı hazırlanır. Rejissor çəkiliş əzamanı aktyor oyunu ilə yanaşı hər şeyin plana (hekayəyə) uyğun olmasına nəzarət edir. Çəkilişdən sonra isə montaj prosesində iştirak edir və final versiyanı təhvil verir.

 

İLKİN YUSİF
Founder of Bumeranq Yaradıcılıq Mətbəxi

Çəkiliş prosesi