Çəkiliş komandası (minimum)

 1. Rejissor və köməkçisi
 2. Operator və köməkçisi
 3. Səs rejissoru və köməkçisi
 4. İşıqçı və köməkçisi
 5. Qrim və saç ustası
 6. Storyboard, səhnə və geyim rəssamı
 7. İcraçı prodüser
 8. Texniki işçilər
 9. Səhnə arxası çəkiliş komandası
 10. Aktyorlar
 11. Video montajçı və rəngsaz
 12. Səs dizayneri
 13. Dizayner (motion)

 

Çəkiliş prosesi (minimum)

ÖN HAZIRLIQ (Pre- production)

 1. Senari
 2. Storyboard hazırlanması (təsvir eskizi )
 3. Kastinq
 4. Məkan axtarışı və məkana baxış
 5. Səhnə dekorasiyasının qurulması, rekvizitlərin tapılması.
 6. Geyim və aksesuarların tapılması
 7. Məşq prosesi
 8. Çəkiliş planın qurulması

 

ÇƏKİLİŞ (Production)

 1. Aktyorun qrim, saç geyiminin hazır vəziyyətə gəlməsi
 2. İşıq, səs , kamera və digər çəkiliş texnikalarının hazır vəziyyətə gəlməsi
 3. Çəkiliş

 

İSTEHSAL (Production)

 1. Video montaj (lazım olarsa səsləndirmə)
 2. Rəng  və səs korreksiyası
 3. Musiqi hazırlanması (bəstə)
 4. Yekun videonun istehsalı

.

REJİSSOR / SENARİST 

Audiovizual məhsulların (reklam, sosial çarx, film və s) istehsalını sıfırdan həyata keçirirəm. Ən qısa  halda aşağıdakı proseslərdən ibarətdir.

 1. Senarinin yazılması (Pre-production)
 2. Senariyə uyğun çəkiliş (Production)
 3. Rəng və səs korreksiyası olunmuş yekun montaj (Post- production)

 

İLKİN YUSİF
Founder of Bumeranq Yaradıcılıq Mətbəxi

Çəkiliş prosesi