İçəridəsən ya çöldə? İçəri aidsən ya çölə? İçəridən qaçıb çölə çıxırsan ya çöldən sıxılıb içəri gəlirsən? Çöldən gələn düşmənsən yoxsa dost? Qapının kandarında duran nə çöldədi, nə içəridə.
Bu çəkiliş planı filmə sonradan daxil oldu və “The Doorway shot” adlanır.