Dek
Kreativ

FORS MEDİA

Fors Media – mədəniyyət və incəsənət vasitəsilə gender bərabərliyinin təbliği, qadınların cəmiyyətdə rolunun möhkəmləndirilməsi, onlara səlahiyyət verilməsi, ümumi dünyagörüşünün artırılması, tabu halını almış və adı çəkilməyən mövzulara toxunmaqla məqalə, audiovizual məhsullar və tədbirlər vasitəsilə maarifləndirməyi qarşısına məqsəd qoyan platformadır. Fors Media-nın əsas dəyərləri: inklüzivlik, hər növ yaradıcılığa dəstək və Azərbaycan dilində ensiklopedik xarakterli yerli jurnal...