Dek
Kreativ, Reklam

Lafarella MAGAZİNE

Lafarella Magazine jurnal sahəsində ilk təcrübəmiz idi. Kənardan asan görünsə də jurnal istehsal etmək kontent istehsalında ən çətin sahədir. Bu jurnalın üzərində qazandığımız təcrübə sonradan Fors jurnalında köməyimizə çatdı. https://issuu.com/lafarellamagazine Lafarella jurnalının redaksiya heyəti